Psycholoog Sneek
telefoonnummer psycholoog sneek 06 - XXXX XXXX
e-mailadres psycholoog sneek info@psycholoog-sneek.nl
psycholoog sneek Straat Sneek Straat, Sneek
psycholoog Sneek

Behandeltarief & Vergoedingen - Psycholoog Sneek

Vergoeding

Individuele consulten komen in aanmerking voor vergoeding, al is dat afhankelijk van de eigen aanvullende verzekering.  In het algemeen worden minimaal 5 behandelingen gedeeltelijk vergoed. Kijk uw polis er voor de zekerheid even op na want elke verzekering is tegenwoordig anders.

Op de website van de Beroepsvereniging BATC vindt u een overzicht van de vergoedingen die worden geboden door alle verschillende zorgverzekeraars. Website BATC: www.batc.nl

Betaling gaarne contant of per bank binnen 7 dagen. Afzeggen alleen telefonisch minimaal twee werkdagen van te voren (inspreken kan altijd).
 

Overige mogelijkheden voor vergoedingen:

  • Vergoeding door de Gemeentelijke Sociale Diensten: Via de gemeentelijke sociale diensten is gedeeltelijke of volledige vergoeding mogelijk door middel van Bijzondere Bijstand of een zogenaamde Polisregeling.
  • Vergoeding door uw werkgever: Werkgevers zijn regelmatig bereid de kosten van hulpverlening, in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (deels) te betalen; zeker als het gaat om problemen die op de werkplek hun invloed hebben.
  • Een deel van onze hulpverlening komt in aanmerking voor vergoeding middels een zogenaamd persoonsgebonden budget (PGB). Deze regeling wordt verzorgd door het Zorgkantoor in de regio waar de cliënt woont.
  • Tegemoetkoming door diverse onderwijsinstellingen: Soms is het mogelijk voor studenten om via hun opleiding een vergoeding van hulp bij ons te krijgen (er is een soort fonds voor bij sommige scholen).
  • Vergoeding door een fonds: Voor cliënten die hulp nodig hebben omdat zij slachtoffer zijn van een misdrijf, is in sommige gevallen vergoeding van hulpverlening mogelijk via fondsen, zoals het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
  • Letselschade: Het kan zijn dat uw hulpvraag samenhangt met het feit dat een ander bij u bedoeld dan wel onbedoeld letselschade heeft veroorzaakt. U kunt dan een procedure starten om de kosten van hulp te verhalen op de tegenpartij.
  • Coulance regeling ziektekosten verzekeraars: Indien uw verzekering niet voorziet in de vergoeding van de kosten, is het mogelijk om deze kosten via de coulance regeling alsnog vergoed te krijgen. In dat geval heeft u wel een verwijsbrief van de huisarts nodig met als reden psychisch lijden.
openingstijden psycholoog sneekPsycholoog Sneek werkt op afspraak. We kiezen het beste tijdstip voor u, dat kan ook 's avonds of in het weekend.


adres van psychologenpraktijk SneekAdres van Psychologenpraktijk NAAM: Straat, Postcode Sneek.


tarief voor psycholoog SneekU ontvangt mogelijk vergoedingen vanuit uw aanvullende zorgverzekering.


telefoonnummer Sneek psycholoogU kunt mij bereiken op tel.nr 06-XXXXXXXX en op e-mailadres info@psycholoog-sneek.nl
Geregistreerd
Vergoedingen mogelijk
Afspraak op korte termijn
ťn in avond of weekend

Heeft u nog vragen?

psycholoog Sneek contact

Psycholoog Sneek is aangesloten bij:
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg Belangen Associatie Therapeut en Consument

Deel mijn website: